Mijn visie

Mijn kijk op organisaties vindt zijn oorsprong in het kwaliteitsdenken. Na jarenlang gewerkt te hebben als kwaliteitszorgmanager, ontwikkel je een oog voor het verbeteren van organisatieprocessen. Aangevuld met de jarenlange ervaring als lijnmanager in de bedrijfsvoering ontstaat er ook oog voor veranderingen die verborgen liggen in het menselijke kapitaal binnen het systeem van organisaties. Door het perspectief van het ‘meervoudig kijken’ en de techniek van ‘modelleren’ gecombineerd met mijn methodologie van ‘laveren langs defensieve patronen binnen bureaucratieën’ ontstaat er ruimte voor vernieuwingen binnen bureaucratieën waardoor bestaande defensieve organisatie- en gedragspatronen kunnen worden omgebogen en het schijnbare onveranderbare worden veranderd. Hierdoor wordt weerstand een positieve factor om veranderingen door te voeren.

Door het veranderconcept van verbeteren-veranderen-vernieuwen of beter gezegd mijn methode van het incrementeel veranderen toe te passen, ontstaan bewegingen in organisaties die nuttig, praktisch en resultaatgericht zijn:

Verbeteren –het bestaande beter doen- heeft elke organisatie behoefte aan. Hier doel ik met name op kwaliteitsverbetering in de bestaande organisatieprocessen. Bijvoorbeeld het benchmarken van inkoopcontracten zodat er meer geld overblijft voor het primaire proces.

Veranderen –het bestaande anders doen- heeft een organisatie behoefte aan als daartoe een nut of noodzaak is. Hier doel ik met name op veranderingen in de gedrags- en organisatiepatronen van mens en organisatie. Bijvoorbeeld het overhevelen van werkzaamheden naar een andere afdeling of reorganiseren van een (deel) organisatie.

Vernieuwen –het doen van nieuwe dingen- heeft een organisatie behoefte aan als ze ervoor open staat en ieder zich volledig aan committeert. Hier doel ik met name op vernieuwingen die vaak de gehele organisatie aangaan, en zorgen voor het verhogen van het leervermogen van veranderden. Bijvoorbeeld het aangaan van een duurzame samenwerkingsrelatie met partners binnen de keten.
                                                                                                                                                                                                                       Terug