Kwaliteitszorgcoördinator

In het kwaliteitsdenken ligt mijn basis, dat ik te danken heb aan mijn stage bij de KLM in Zurich. Dit was een inspiratiebron, omdat zij al in 1995 met het Total Quality Management (TQM) denken verankerd waren. Hierdoor kon ik in mijn volgende werkpraktijken dit kwaliteitsdenken verder verbreden. Zo omvat mijn arsenaal aan kwalificaties zaken als INK-auditor tot gediplomeerd post-HBO operational auditor tot ISO 9001-auditor. 

Mijn arsenaal is meer dan alleen auditing, ook het opzetten van integrale (V)KAM-managementsystemen en het optimaliseren van de administratieve organisatie zijn één van mijn specialiteiten. Hierbij is mijn zienswijze om enkel de meest kritische processen van de organisatie te beschrijven waarbij vooraf een gedegen risico-inventarisatie voor mij het uitgangspunt is. Risicomanagement wordt vervolgens geborgd in de directiebeoordeling, 1 van de 7 verplichte ISO-9001 procedures. Voor de overige bedrijfsprocessen is het van belang om aan te sluiten op de instrumenten die in de organisatie voorhanden zijn. Volg bijvoorbeeld de formulierenstroom voor het in kaart brengen van je bedrijfsprocessen en maak hiervan een kwaliteitskaart.                                                                                                                                                                                                                                                       Terug