Projectleider

Naast mijn dagelijkse werk als manager en beleidsadviseur heb ik altijd omvangrijke verbeterprojecten gedraaid. Dit houdt mijn werk dynamisch en kan ik mijn passie voor leren en ontwikkelen bijhouden. De projecten zijn zeer uiteenlopend, bijvoorbeeld het invoeren van een integraal bedrijfsvoeringmanagementsysteem, waarbij de personele, financiële, ICT, inkoop en facilitaire processen worden geïntegreerd tot 1 ERP-systeem (bijvoorbeeld in het AFAS-pakket). De projecten kunnen ook kleinschaliger of organisatiebreed geleid worden.

Te denken valt aan digitalisering van de documentaire informatievoorziening respectievelijk het begeleiden van ambigue cultuurtrajecten. Als projectleider volg ik voor het managen van de projecten vaak de methodiek van Prince2. Ik ben dan ook gecertificeerd Prince2 Practitioner en gebruik dan ook deze basis voor het opstellen van een PID of projectplan of issuelijst of voor voortgangsrapportages, waarbij ik de risicoanalyse en te nemen beheersmaatregelen prominent laat zijn.
                                                                                                                                                                                                                                                       Terug