Veranderadviseur

Dankzij mijn vervolgstudie Advanced Change Management aan het oudste universitaire centrum voor organisatiekunde (Sioo) is –gezien mijn gedrevenheid en ambities- de logische volgende stap om vanuit de inhoud meer gevolg te geven aan mijn vakmanschap van professionele veranderaar binnen de gekozen rollen en functies binnen bureaucratieën. Dit stelt me in staat om vanuit bureaucratieën verder te bewegen tot het komen van een efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering en het schijnbare onveranderbare te veranderen. Immers, we kunnen onmogelijk hetzelfde werk met minder mensen tenzij we het werk anders organiseren.

Om mens en organisatie in beweging te krijgen en te houden, zijn er veel verschillende instrumenten voor handen. De kunst is om de juiste instrumenten te gebruiken voor de gekozen veranderstrategie. Van belang hierin is een keuze te maken uit een ontwerpstrategie- een ontwikkelstrategie, of een ontwerp-ontwikkelstrategie. Daarnaast zorgen tijd, geld en juistheid van de gekozen interventies de kwaliteit van de verbetering, verandering of vernieuwing. Gebruik van de juiste instrumenten en interventies zorgen ervoor dat weerstanden binnen organisaties niet onnodig groter worden en dat draagvlak behouden blijft.

Ter illustratie het instrument persoonlijke ontwikkelingsplannen (pop-instrument). Deze kunnen in “machtbureaucratieën” een averechtse werking hebben als ze niet gebruikt worden waarvoor ze ooit bedoeld zijn, namelijk het individu in staat te stellen zich verder te ontwikkelen. De keerzijde is dan dat medewerkers dit instrument ervaren als een ‘af te rekenen-instrument’, waarbij fouten niet mogen worden gemaakt en ze zich tegen dit instrument gaan afzetten. Een sociaal gewenst plan wordt dan ingediend in plaats van een persoonlijk ontwikkelplan.

In “krachtbureaucratieën” kan juist het pop-instrument verder versterkt worden indien dit juist wordt toegepast in zijn volle omvang. Daarentegen kunnen de traditionele functioneringsgesprekken een tegenovergestelde verlammende werking krijgen omdat vaak de doorkijk ontbreekt.
                                                                                                                                                                                                                                             Terug